مطالب جالب علوم تجربی در مقاطع مختلف درس

استفاده صحیح از مطالب علوم

آزمایش جالب تولید کف باسرعت زیاد+عکس


وسایل و مواد  مورد نیازاین آزمایش:
استوانه مدرج ، پیپت ، پتاسیم یدید ، آب اکسیژنه ، صابون مایع  
دستور کار :  30 میلی لیترمحلول غلیظ  هیدروژن پراکسید(آب اکسیژنه)  را درون یک استوانه مدرج 100  میلی لیتری بریزید  . 3 الی 5  قطره صابون مایع به آن بیفزایید . سپس به آرامی 10میلی لیتر محلول غلیظ پتاسیم یدید به آن اضافه کنید . واکنش شروع  و کف زرد رنگ زیبایی تولید شده که از درون استوانه به صورت ما رپیچ بیرون می ریزد.
یون یدید در این واکنش کا تا لیزگر است. یون های- I با سرعت قابل توجهی با مولکول های  H2O2  واکنش می دهند و در مرحله بعد یون های IO -   حاصل با سرعت بسیار زیادی با مولکول های  H2O2 وارد واکنش می شوند. تصویرمتحرک این آزمایش را در زیر مشاهده نمایید 


+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1392ساعت 21:43  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

آب گرم زوتر از آب سرد یخ می زند

قابل توجیه به نظر نمی رسد که آب 70درجه سانتی گراد سریع تر از آب 20درجه دچار انجماد شود به طور مثال اگر آب 20 درجه به 30 دقیقه وقت نیاز داشته باشدتا به دمای انجماد برسد ، آب 70 درجه مدت زمان بیشتری نیاز دارد چون در ابتدا باید زمانی را صرف کند تا از 70 درجه به 20درجه برسد و سپس همان 30 دقیقه را پشت سر بگذارد تا منجمد شود ولی واقعیت این است که وقتی آب از 70 درجه به20 درجه میرسد دچار تغییراتی می شود که پیامد این تغییرات می تواند منجر به این شود که زمان انجماد  آن کوتاهتر شود. اين پديده، اثر امپمبا  Mpemba effectنام دارد.
چنین پدیده‌ای، متناقض است، طی آزمایشات زیادی چنین چیزی مشاهده و ثبت شده است. در واقع قرن‌هاست که دانشمندان متوجه این پدیده شده‌اند و دانشمندانی مثل ارسطو، بیکن و دکارت، سال‌ها و قرن‌ها پیش آن را توصیف کرده‌اند. (Olooms.ir)

تصوير
چرا به این پدیده یعنی زودتر منجمد شدن آب داغ پدیده امپمبا مي گویند ؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی 1391ساعت 23:41  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

آب گرم زوتر از آب سرد یخ می زند

قابل توجیه به نظر نمی رسد که آب 70درجه سانتی گراد سریع تر از آب 20درجه دچار انجماد شود به طور مثال اگر آب 20 درجه به 30 دقیقه وقت نیاز داشته باشدتا به دمای انجماد برسد ، آب 70 درجه مدت زمان بیشتری نیاز دارد چون در ابتدا باید زمانی را صرف کند تا از 70 درجه به 20درجه برسد و سپس همان 30 دقیقه را پشت سر بگذارد تا منجمد شود ولی واقعیت این است که وقتی آب از 70 درجه به20 درجه میرسد دچار تغییراتی می شود که پیامد این تغییرات می تواند منجر به این شود که زمان انجماد  آن کوتاهتر شود. اين پديده، اثر امپمبا  Mpemba effectنام دارد.
چنین پدیده‌ای، متناقض است، طی آزمایشات زیادی چنین چیزی مشاهده و ثبت شده است. در واقع قرن‌هاست که دانشمندان متوجه این پدیده شده‌اند و دانشمندانی مثل ارسطو، بیکن و دکارت، سال‌ها و قرن‌ها پیش آن را توصیف کرده‌اند. (Olooms.ir)

تصوير
چرا به این پدیده یعنی زودتر منجمد شدن آب داغ پدیده امپمبا مي گویند ؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی 1391ساعت 23:41  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

نمونه سوالات فصل چهار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 21:20  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

نمونه سوالات فصل سوم علوم سوم راهنمائی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 21:15  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

نمونه سوالات فصل دوم علوم سوم راهنمائی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 21:13  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

نمونه سوالات فصل اول علوم سوم راهنمائی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 21:7  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

پاسخ آزمایش و فعالیت های
 

علوم سوم راهنمایی 

شیمی

آزمایش كنید صفحه 2

از روی حركات جسم داخل جعبه می توان به شكل و جنس آن پی ببریم و با بررسی رفتار جسم می‌توان در مورد شكل و ویژگی های آن حدس هایی زد . اما دقیق نیست . هر چه شكل و ویژگی‌های پیشنهادی درباره جسم بیشتر باشد می توان حدس تقریباً درست تری زد .


آزمایش كنید صفحه 21

1- لامپ روشن نمی شود . چون هیچ اثری از تولید گاز در اطراف دو الكترود كه حاكی از عبور جریان است دیده نمی شود پس نتیجه می گیریم آب مقطر الكترولیت نیست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آبان 1391ساعت 21:29  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

مونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش اول

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:

1- کاغذ لیتموس آبی در محلول سرکه به رنگ....................در می آید.

            2- نیروی جاذبه در میان یون ها با بار ناهمنام.....................ایجاد می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آبان 1391ساعت 21:21  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

طرح درس پیشنهادی

مشخصات کلی

شماره طرح درس:

مجری:

محل اجرا:

نام درس:

تاریخ اجرا:

کلاس:

موضوع درس:

مدت اجرا:

تعداد دانش آموزان:

هدف ها

1)- هدف کلی:)    اين اهداف بايد به صورتي نوشته شوند كه پيامد آموزش (learning outcome) را بيان كنند. هر هدف كلي فقط يك موضوع را شامل مي‌شود و پيامد آموزشي را به صورت كلي اما روشن، با يك فعل كلي و غیر قابل اندازگیری ومشاهده بيان مي‌كند. تعداد اين اهداف كلي با توجه به نوع مهارت، قابل انعطاف است.)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور 1391ساعت 0:31  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

انیمیشن نویسنده

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391ساعت 0:43  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

مطالب مفید برای آزمایشگاه اپتیک

بنام خدا

راهنماي آزمايشگاه اپتيک

در اين نوشته که به طور مختصر تحت عنوان "دستور کار آزمايشگاه اپتيک" در اختيار شما قرار
مي گيرد سعي شده است که مطالب مربوط به هر آزمايش بطور خلاصه يادآوري شود در اين گزارش
مباني نظري آزمايش ها بطور کامل شرح داده نشده است و فرض شده است که دانشجويان درس اپتيک
را گذارنده اند. براي مرور و آشنايي بيشتر م يتوانيد به مراجع معرفي شده در پايان دستور کار مراجعه
کنيد به هنگام آزمايش رعايت نکات زير ضروري است.
١ -قبل از ورود به آزمايشگاه م يبايستي دستور کار آزمايش مربوطه بدقت مطالعه شود.
٢ -پس از ورود به آزمايشگاه مستقيما" پشت ميز مربوط به آزمايش خود برويد و وسايل روي ميز را با
فهرست وسايل مورد نياز آمايش خود مقايسه کنيد و در صورت ناقص بودن وسايل از مسئول آزمايشگاه
در مورد وسيله مورد نظر سئوال کنيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391ساعت 0:22  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

منشور و انواع آن

منشور و انواع منشور

منشور

نوری که از شیشه منشور می‌گذرد، به لحاظ بستگی ضریب شکست به طول موج و یا پاشندگی مواد ، به رنگهای تشکیل دهنده آن تجزیه می‌شود (تجزیه نور سفید). مثلا نور سفید به طیف وسیع هفت رنگ خود تجزیه می‌گردد. بنابراین در بحث منشورها از پاشندگی نور می‌گذریم و منشورهایی را بررسی می‌کنیم که پاشنده نیستند، یعنی ضریب شکست آنها بستگی طول موجی ندارد، منشورهایی که می‌توان از آنها در آرایش سطوح بازتابنده چندگانه استفاده کرد. مزیت منشور بر مجموعه چند آینه این است که منشورها پس از تعبیه شدن در سیستم ، سمتگیری طراحی شده را حفظ می‌کنند و نیازی به تنظیم در دستگاه نهایی را ندارند. به غیر از اینکه خود منشور به عنوان یک مجموعه کل تنظیم شده باشد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391ساعت 0:11  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

بررسی کتاب به روش ویلیام رومی

فن پژوهش عيني، اصولي و احتمالا كمي در محتوا به منظور تفسير آن را تحليل محتوا مي گويند. تفكر بنيادي تحليل محتوا عبارتست از قرار دادن اجزاي يك متن (كلمات، جملات، پاراگراف ها و امثالهم بر حسب واحد هايي كه انتخاب مي شوند) در مقولاتي كه از پيش تعيين شده اند البته تحليل محتوا تنها محدود به متن و نوشته نمي شود، بلكه مي تواند شامل ساير مطالب از جمله تصاوير، نقشه ها و نقاشي هاو نمودارها نيز باشد.

تحليل محتوا از نظر باركوز : وي معتقد است كه تحليل محتوا عبارتست از تحليل علمي، جامع، دقيق و منظم پيام هاي ارتباطي است.

چرا محتوا را تحليل می كنيم؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391ساعت 8:55  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

حرکت پرتابی

 دراين حركت جسمي باسرعت اوليه V0 درراستاي قايم بطرف بالا پرتاب مي شود.هنكام بالا رفتن حركت كندشونده است واگرسرعت اوليه پرتاب ازيك حدمجازبيشترنباشد،جسم بعدازطي مسافت مي ايستدودوباره به صورت سقوط آزاد پايين مي آيد.چون بعدازپرتاب تنها نيروي گرانش(نيروي وزن)به جسم اثرمي كند،پس هنگام رفت وبرگشت شتاب حركت برابر g- خواهد بود(جهت مثبت محور yرابه طرف بالادرنظر مي گيريم).براي به دست آوردن معادلات حركت پرتابي درراستاي قائم ازمعادلات حركت مستقيم باشتاب ثابت نتيجه مي شود:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی 1389ساعت 21:3  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

ضرورت های طرح درس

معلمين را در امر تدريس موفق ياري ميکند نوشتن طرح درس است . مسلماً يکي از زمينه هاي لازم براي برخورداري از يک برنامه ريزي سيستماتيک آموزش استفاده مهم از طرح درس است او با اين کار تضميني براي موفقيت خود و همچنين اعتماد به نفس جهت انتقال مفاهيم مورد نظر در تدريس به دست مي آورد . لذا پژوهشگر در اين تحقيق سعي نموده است تا تاثير استفاده از طرح درس را بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي قرار دهد.    


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی 1389ساعت 20:59  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

المپیاد علوم


نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي مرحله اول (مدرسه) شماره 1 سال سوم

      

 

1- علت متلاش نشدن هسته اتمها چيست؟

الف: وجود پروتون ها در هسته

ب: كوچك بودن هسته

ج: جاذبه پروتون ها

د: وجود نوترون ها در هسته

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 21:59  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

گهواره نیوتن

گهواره‌ي نيوتن

توپ‌هاي نيوتن


+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم دی 1389ساعت 22:16  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

قرقره ها و تسمه های محرک

توضیح اولیه

قرقره ها برای تغییر جهت حرکت یا اتصال بخش های مختلف یک دستگاه به هم مورد استفاده قرار می گیرند.

قرقره ها: تصویر سمت چپ یک قرقره ساده است. وقتی طناب را به سمت پایین می کشیم وزنه به همان میزان به سمت بالا می رود.

درقرقره مرکب سمت راست طناب به دور دو قرقره پیچیده شده است. در این شکل از آنجا که وزنه به قرقره کندتر متصل است، وزنه نسبت به حالت قبل که مستقیماً به طناب وصل بود، با سرعت کمتری بالا می رود.

این کاهش سرعت با افزایش نیرو بر وزنه متناسب است.

مقدار افزایش نیرو به وزنه بستگی به این دارد که چند مرتبه طناب به دور قرقره ها پیچیده شده باشد. اگر طناب را چندین بار به دور قرقره بپیچانید، بلند کردن وزنه از روی زمین به آسانی امکانپذیر خواهد شد.

تسمه های محرک:

تسمه های محرک در تسمه چرخ ها برای انتقال حرکت دورانی از یک مکان به مکان دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

در شکل سمت چپ دو قرقره هم اندازه اند. حرکت با اصطکاک بین تسمه، و چرخ می تواند منتقل شود. در صورت نیاز می توان از تسمه دندانه دار یا زنجیر تسمه نیز استفاده کرد.

با چرخاندن تسمه جهت حرکت چرخ می تواند تغییر کند.

در شکل راست دو قرقره هم اندازه نیستند به این منظور که ببینیم چگونه سرعت دوران می تواند تغییر کند.

     

منبع:قرقره ها و تسمه های محرک

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم دی 1389ساعت 22:15  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

با این درسهای ساده همه چیزهای لازم را درباره اهرم ها یاد می گیرید. 

 اهرم ها: ماشین های سادهاهرم ها: ماشین های ساده

اهرم ها: ماشین های ساده

توضیح اولیه

 اهرم هایی که شما تا به حال به کار گرفته اید، چیزی شبیه این است:

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم دی 1389ساعت 22:14  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

ات كلي

طرح درس شماره 1

عنوان درس : ايمني بدن

موضوع درس: دفاع اختصاصي

صفحات: 15-10

تاريخ اجرا: 10/7/85

مجري طرح (نام دبير) :

كلاس: سوم علوم تجربي

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

مدت تدريس: 90 دقيقه

فعاليت هاي پيش از تدريسي

تدوين هدفهاي رفتاري

فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود:

1.     انواع سلول هاي شركت كننده در دفاع اختصاصي را نام برده و نقش آنها را با هم مقايسه كنند.

2.     انواع دفاع اختصاصي را نام ببريد.

3.     چگونگي شناسايي آنتي ژن توسط لنفوسيت ها را شرح دهد.

4.     ايمني هومورال را در برخورد اول و دوم با آنتي ژن توضيح دهد.

5.     عملكرد پادتن ها در مقابل آنتي ژن را مشخص كند.

ايمني سلولي در برخورد  اول با آنتي ژن را شرح دهد.

تعيين فضاي آموزشي

كلاس درس

شيوه هاي تدريس

الگوي تدريس اعضاي تيم

وسايل كمك آموزشي

CD آموزشي تهيه شده توسط گروه زيست شناسي استان اصفهان – تابلو و گچ – تصاوير كتاب – سخت افزارهاي لازم براي نمايش CD

زمان دقيقه

فعاليت هاي حينتدريس

نحوه شروع و زمينه سازي (مقدمه)

1.     با توجه به همزماني با هفته دفاع مقدس با سؤالهايي در زمينه لزوم دفاع در برابر خطرهاي هجوم دشمن زمينه سازي صورت مي گيرد.

7 دقيقه

ارزشيابي تشخيصي و آماده سازي

ايمني را تعريف كرده و ويژگي هاي سيستم ايمني را بيان كنند. انواع دفاع غير اختصاصي را نام ببريد . نقش هر يك از عوامل مؤثر در اولين خط دفاعي بدن را شرح دهد.

20 دقيقه

 

ارائه درس جديد

1.     تشكيل گروه ها و تعيين شماره گذاري براي هر يك از اعضاي گروه ها

2.     مشخص كردن هر يك از قسمت هاي متن درس متناسب با شماره هاي اعضا

3.     مطالعه فردي تك تك اعضاي گروه ها بر اساس قسمت تعيين شده

4.     اجرا توسط گروه ها

40 دقيقه

فعاليت هاي بعد از تدريس

فعاليتهاي تكميلي

(جمع بندي و نتيجه گيري)

جمع بندي مطالب توسط معلم بوسيله CD و تصاوير كتاب

10 دقيقه

ارزشيابي تكويني

سؤال هاي آزمون بصورت ص وع و سپس گذاشتن كليد در اختيار آنها

9 دقيقه

تعيين تكليف

تحقيق درباره ي نحوه ي ساخت واكسن ها و سرم هاي مختلف

تحقيق درباره روش هاي مبارزه با سرطان و بيماري هاي خود ايمني به ويژه MS

4 دقيقه

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 20:43  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

مقدمه يكي از ويژگي‌هاي بارز انسان «كنجكاوي» است كه از دوران كودكي تا پايان عمر، هموراه او را به «دانستن» و كشف حقايق و پرده‌برداري از مجهولات سوق مي‌دهد. اين نيروي دروني، فعاليت انسان را براي كسب «علم» و گريز از «جهل» افزايش مي‌دهد. انسان، براي كشف و شناخت اسرار جهان مادي، عمدتاً از ابزارهاي حسي خود استفاده مي‌كند. به همين دليل نقش «تجربه» در اين علم، بسيار اساسي و تكيه بر آن بسيار ضروري است. بهمين دليل است كه انسان براي توسعة شناخت جهان مادي، به ساخت دستگاههاي گوناگون، اقدام نموده است. درس علوم تجربي كه يكي از دروس اصلي دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي است و زير شاخه‌هاي آن در رشته‌هاي علوم تجربي و رياضي متوسطه استفاده مي‌شود به نوبة خود بايد بتواند: 1ـ به نيازهاي فطري دانش‌آموزان در زمينة شناخت محيط اطراف خود پاسخ دهد و به آنان در پي بردن به شگفتي‌هاي جهان خلقت كمك كند و معرفت آنان را نسبت به خالق جهان افزايش دهد. 2ـ آنها را با دانش و بينش مورد نياز زندگي حال و آينده آشنا سازد و باعث توسعة سواد علمي فناورانه (تكنولوژيك) در آنها شود. اهداف علوم تجربي را در مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، متوسطه) مي‌توان در سه حيطة اصلي و اساسي (دانشي، مهارتي، نگرشي) در نظر گرفت كه سعي مي‌شود به (مهارت مشاهد )كه از اساسي‌ترين مهارت يادگيري است اشاره شود. .مهارت مشاهده انسان تا چيزي را مشاهده نكند كنجكاو نمي‌شود، برخي از مشاهده‌ها به طور اتفاقي ما را به تفكر وا مي‌دارند و بعضي ديگر حالت گذرا دارند" توانائيهاي مشاهده را مي‌توان آموخت و انها را مي‌توان راهنمايي كرد و آموزش داد كه مشاهدة هدف‌داري انجام دهند و درست مانند كارگاهي عمل كنند كه به دنبال نشانه‌ها و ردپاهاست تا بتواند جزئيات موضوع و حادثه را كشف كند بنابراين توانايي مشاهدة دقيق، اساسي‌ترين مهارت در فرآيند آموزيش علوم تجربي است. مشاهده فرآيندي است كه با بكار بستن حواس، به پديده‌هاي محيط اطراف خود با دقت توجه مي‌كنيم و سعي مي‌كنيم از جزئيات آنها بيشتر آگاه شويم. از ديدگاه اتخاذ تصميمات آموزشي و يا اداري، مشاهده فرآيند منظم نظارت و ثبت رفتار به منظور اخذ تصميمات آموزشي يا اداري و ديگر خدمات مربوط به فراگيري است. مهمترين نوع اعمالي كه نشان دهندة مشاهد‌ة عملي هستند عبارتند از: 1ـ استفاده از چند حس 2ـ توجه به جزئيات مربوط به جسم و محيط پيرامون آن 3ـ مشخص كردن شباهتها و تفاوتها 4ـ تشخيص رخ دادن وقايع 5ـ استفاده از وسايل كمكي حواس براي پي بردن به جزئيات در ابتداي اكثر فصلها و بخشهاي( يا هر واحد يادگيري )كتب مقاطع مختلف تخصيلي بخش ورودي با تصوير يا عكسي تحت عنوان، تصوير عنواني، واحد يادگيري طراحي شده است. در صورتي كه از فراگيران بخواهيم در مورد اين تصاوير يا عكس‌ها هر چه را مشاهده مي‌كنند، بصورت شفاهي يا كتبي بيان كنند، با نظرات و ايده‌هايي مواجه مي‌شويم كه به دليل تحربيات قبلي‌شان ممكن است با يكديگر متفاوت باشند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه پرورش مهارت مشاهده و تشكيل مفاهيم در ذهن " متناسب با آموزشها و تجربيات قبلي‌شان" با هم در ارتباط هستند و اين سبب مي‌شود كه فراگيران آگاهانه در جستجوي اطلاعاتي باشند كه بر دانش آنان مي‌افزايد. براي مثال: در ابتداي فصل (1) كتاب فيزيك سال اول دبيرستان (چاپ 85) عكسي (كورة خورشيدي) طراحي شده است، هنگاميكه از فراگيران سال اول دبيرستان پرسيده مي‌شود كه با مشاهدة دقيق اين عكس، نظرات خود را بيان كنيد. با جوابهاي زير مواجه مي‌شويم. ـ عكس يك ساختمان بزرگ و بلند است كه يك ساختمان كوچك ديگر مقابل آن قرار دارد. ـ عكس يك ساختمان بلند است كه پنجره‌هاي نماي بيروني آن شيشه‌اي است و عكس آسمان يا آب استخر مقابل آن در آن افتاده است. ـ عكس ساختماني است كه نماي بيروني آن آينه‌كاري شده است. ـ عكس ساختماني است نماي بيروني آن فرو رفته است و از آينه مقعر ساخته شده است. ـ و جوابهايي مشابه جوابهاي فوق اما درصد بسيار اندكي از آنها به جملة ابتداي فصل (انرژي و شما) و يا جملة زير عكس (آيا مي‌دانيد، چگونه مي‌توان انرژي تابشي خورشيد را مهار كرد؟) توجه مي‌كنند و با دقت در مفهوم اين جملات به پيش‌بيني اينكه چگونه مي‌توان انرژي نورخورشيد را مهار كرد و يا چگونه مي‌توان با استفاده از تعداد زيادي آينة مقعر نور خورشيد را در نقطه‌اي متمركز نمود. و از تبديل انرژي تابشي نورخورشيد به انرژي گرمايي يا ساير انرژيها بتوان در مصارف خانگي، صنعتي، مخابرات و… استفاده نمود. با دقت در جوابهاي ارائه شده (مهارت تفسير بعد از عمل مشاهده) توسط فراگيران مي‌توان پي برد: ـ مشاهدات اكثراً بصورت كلي و به جزئيات كمتر توجه شده است. ـ توانايي، انجام مهارتهاي تفسير، پيش‌بيني، فرضيه‌سازي و در نتيجه جمع‌بندي و ارائةنظر متناسب با تجربيات قبلي (آموزشهايي كه پيرامون كاربرد انرژي تابشي خورشيد در مقطع راهنمايي و ابتدايي) سب كرده‌اند، بصورت مناسب و منطقي انجام نشده است. در كتب علوم تجربي مقطع ابتدايي (بخصوص كتاب علوم تجربي پاية اول) بر آموزش مهارت مشاهده تأكيد فراوان شده است در ابتداي اين كتاب و متاب راهنماي تدريس معلم پايه اول علوم تجربي مقطع راهنمايي با ارائه و توضيح مفهوم مهارتهاي (مشاهده، طبقه‌بندي، اندازه‌گيري، برقراري ارتباط، تفسير كردن، پيش‌بيني، جمع‌آوري اطلاعات، فرضيه‌سازي، طراحي تحقيق و آزمايش كردن) سعي شده است به اهميت آموزش اين مهارتها، بصورت علمي و نهادينه كردن آنها در فراگيران توسط معلمان علوم تجربي تأكيد فراوان نمايد. انتظار مي‌رود كه با ارائة آموزشهاي صحيح و علمي مهارتهاي يادگيري و چگونگي بكارگيري و ارزشيابي آنها، براي معلماني كه در مقاطع مختلف تحصيلي بخصوص در پاية اول ابتدايي فعاليت دارند، بتوان فراگيراني تربيت نمود كه با نهادينه كردن اين مهارتها در آنها خود به تدريج به توليد مفهوم و يادگيري عميق‌تر دست يابند و زمينة دست‌يابي آنها به سواد علمي فناورانه و پيشرفت بيشتر در اهداف و آرمانهايي كه در پيش دارند، نائل شوند. منابع: 1ـ جزوه درسي روش تدريس علوم تجربي (نويسنده مقاله) 2ـ نگرشي نو بر آموزش علوم تجربي در دورة ابتدايي، تأليف وين‌هارلن، ترجمه شاهده سعيدي 3ـ پرورش مهارت مشاهده، نويسندگان كارول‌آ، كارت رايت، و جي فيليپ كارت رايت، ترجمه ولي‌ا
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 20:33  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

 : نیروی جاذبه ی الكتریكی پایه ی تحصیلی : دوره راهنمایی تحصیلی زمان مورد نیاز برای تدریس : 3 جلسه ......... اهداف : در پایان درس دانش آموزان باید: 1- به صورت دسته جمعی و گروهی درباره ی وسایل هیجان زا ، كلمات ، جملات و عبارات كوتاهی بیان كنند. 2- درباره ی قطار هیجان شهربازی ، مطالبی را در وب سایت ها جستجو كنند. 3- درباره ی وسایل هیجان زا یك مقاله ی بدیع بنویسند. وسایل لازم : 1- چند قطعه عكس درباره وسایلی كه با نیروی جاذبه الكتریكی كار می كنند. 2- رایانه با امكانات لازم برای دسترسی به اینترنت. روش كار: 1- عكس هایی از قطار هیجان به دانش آموزان نشان بدهید و از آنها بخواهید پس از مشاهده ی دقیق عكس ها ، آنچه را كه به ذهنشان می رسد ، در قالب كلمات، عبارات ، جملات ،صداها و... ، به كلاس منعكس كنند. ممكن است جواب هایی كه می دهند به صورت زیر باشد: ‌‌‌‍ ‹ دلم ریخت › ‹ آسمان وزمین جابه جا شدند › ‹ مثل یك موشك › ‹ پر قدرت › ‹ بی وزنی › ترشح آدرنالین › ‹ لكه ی سیاه › ‹ بووم› ‹ پرواز › ‹ راندن › ‹ مثل یك آتش فشان › ‹ معلق بودن › زوزه كشیدن › ‹ جاذبه ی صفر › ‹ وای › ‹ چرخش 360 درجه › ‹ پیچ وتاب خوردن › ‹ تفنگ دولول › و ... 2- از دانش آموزان بخواهید كه توسط رایانه به وب سایت های زیر مراجعه كنند و درباره ی قطار هیجان ، طراحی ساختار، كیفیت عمل و چگونگی حركت آن مطالبی را جمع آوری كنند. با این كار، دانش آموزا ن درباره ی تاریخچه ، روش ساخت و طرز راندن قطار ها اطلاعاتی را به دست آورده و فیلم های ویدئوئی را مشاهده خواهند نمود.آنهارا برای جستجووجمع آوری اطلاعات بیشتر تشویق كنید: http:// travel.discovery.com/guides/video/coasters/speedvision.html http://dsc.discovery.com/convergence/coasters/timeline/timeline.html http://travel.discovery.com/ideas/themeparks/rollercoasters/buildacoaster.html 3- درپایان كار از دانش آموزان بخواهید مطالب گردآوری كرده ی خودشان را در قالب شعر ، داستان كوتاه ، مقاله ، داستان تخیلی یا خلاقیت های دیگر به شما ارائه نمایند. فعالیت های تكمیلی ( ادامه تدریس ) برای تكمیل درس در سه زمینه ی زیر تدریس را ادامه دهید : • مغناطیس در اطراف ما : از دانش آموزان بخواهید درباره ی نقش خاصیت مغناطیسی در ساخت وسایلی مانند : فلاپی دیسك ، قطب نما ، موتور الكتریكی ، تابلو مغناطیسی ، آهن ربای الكتریكی ، ترن مغناطیسی ، دزدگیر و تصویر برداری مغناطیسی ( MRI ) مطالبی را تهیه كنند. هر یك از دانش آموزان باید به كمك جزئیاتی كه به دست می آورد ، یك نمودار گویا برای موضوع خود تهیه كند. بهترین مكان برای شروع این فعالیت آدرس اینترنتی زیر است: http://www.howstuffworks.com • الكتریسیته در اطراف ما : عبارت های زیر را بر روی تابلو ی كلاس بنویسید: الكترونها ، الكتریسیته ، ولتاژ ، آمپر ، وات ، شدت جریان ، كنترل جاروبرقی ، بنیامین فرانكلین، الكترومغناطیس ، شفق قطبی ، مواد عایق ، مواد رسانا ، لاستیك ومس . سپس دانش آموزان را گروه بندی كنید و از آنها بخواهید این اصطلاحات را تعریف كنندو با استفاده از حداقل 10 مورد از این اصطلاحات ، یك بازی طراحی كنند( كارت بازی ، جدول متقاطع و... ) . در پایان گروه ها باید بازی هایشان را با یكدیگر جابه جا كنند و از تیم های دیگر را به بازی دعوت نمایند. • كاربرد الكتریسیته : درباره ی طرز كار بازوهای مصنوعی صحبت كنید و از دانش آموزان بخواهید درباره كمك رسانی وسایلی مانند ویلچر های برقی ، سمعك و ... به انسان های نیازمند توضیحاتی بدهند. ارزشیابی : بر اساس سه ملاك زیر دانش آموزان را به طور دقیق ارزشیابی كنید: • دانش آموزانی كه در كلاس شدید‌اً مشغول بحث بوده اند ، كلمات و عبارات زیادی جمع آوری كرده اند،تصاویر را به خوبی تفسیر می كنند،چندین وب سایت خوب معرفی كرده تجربیات جالبی دارند و یك كار ابتكاری ( مقاله ، بازی ، شعر و... ) ارائه نموده اند. • دانش آموزانی كه تاحدودی در بحث كلاسی شركت داشته اند، كلمات وعبارات محدودی جمع آوری كرده اند، تصاویركمی را تفسیركرده اندتعداد كمی وب سایت معرفی نموده اند و یك كار تقلیدی ارائه نموده اند . • دانش آموزانی كه در بحث كلاسی شركت نكرده اند ، كلمه وعبارت مناسبی پیدا نكرده اند و كارهای نامربوطی ارائه نموده اند
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 20:32  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

نقش روش هاي تدريس فعال و کاربردي در فرايند آموزش به عنوان کارآمدترين روش مديريت اثر بخش در کلاس مقدمه عصر کنوني را عصري مي دانند که هدف از آموزش و پرورش تنها انتقال ميراث فرهنگي و تجارب بشري به نسل جديد نيست.بلکه رسالت آموزش و پرورش را ايجاد تغييرات مطلوب در نگرش ها شناخت ها و در نهايت رفتار انسان ها مي داييد. در اين راستا معلم نقش بسيار مهم و اساسي را بر عهده دارد زيرا علاه بر نقش هدايتي حمايتي تقويتي سازمان دادن به فهاليت هاي يادگيري دانش آموزان و رشد هماهنگ ابهاد وجودي آنان نيز به عهده اوست. مهلم براي رسيدن به اهداف تعيين شده در فرايند آموزش دو مسير اصلي را در پيش رو دارد استفاده از روش هاي سنتي و غير فعال و يا استفاده از روش هاي تدريس فعال و کاربردي. علماي تعليم و تربيت پس از سال ها تحقيق و تجربه به اين نتيجه رسيده اند که موثرترين روش آموزش فعال کردن خود دانش آموز است که از طريق روش علمي بهتر ميسر مي گدد.يهني دانش آموز به کمک تفکر و قواي ذهني خود که در فطرت هر انساني نهفته است(مانند کنجکازي حدس مقايسه نتيجه گيري تصور تخيل و ...)مي تواند مشکلي را شناسايي و براي آن راه حل را به مرحله اجرا بگذارد و به نتيجه برسد. در اين نوشتار مختصر سعي بر اين است که نقش روش هاي تدريس فهال و کاربردي در فرايند آموزش در حد توان تبيين گردد.اميد است مورد قبول حق قرار گيرد. چون عنوان مقاله نقش روش هاي تدريس فعال و کاربردي در فرايند آموزش به عنوان کارامدترين روش اثربخشي در کلا است ابتدا تعريفي از روش "روش تدريس فعال"و "روش تدريس غير فعال "ارائه مي گردد تعريف روش روش در مقاسل واژه لاتيني متد به کار رفته است واژه متد در فرهنگ فارسي معين و فرهنگ انگليسي به فارسي آريان پور به روش شيوه راه طريق طرز و اسلوب معني شده است.به طور کلي راه انجام دادن هر کاري را روش گويند.روش تدريس نيز عبارب از راه منظم با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد. تعريف روش تدريس فعال روش تدريس فعال به روشي اطلاق مي شود که در آن دانش آموزان در جريان آموزش نقش فعالي به عهده دارند و معلم نقش راهنما و هدايت کننده را ايفا مي کند تعامل دوطرفه بين دانش آموزان و معلم وجود دارد. تعريف روش تدريس غير فعال روش تدريس غير فعال به روشي اطلاق مي شود که در آن معلم نقش اساسي بر عهده دارد و مطالب را غالبا به شيوه شفاهي بيان مي کند و معمولا متکلم وحده است و دانش آموزان شنونده مطالب مي باشند. تاريخچه روش هاي تدريس فعال با نگاهي به تاريخ تعليم و تربيت جهان مي بينيم در زماني که آموزش و پرورش هنوز شکل رسمي نيافته بود انسان ها فنون دانش و مهارت هاي لازم را به طور تجربي مي آموختند و شخصي به اسم معلم و شخص ديگري به اسم دانش آموز و مکاني به عنوان مدرسه يا کلاس درس وجود نداشت بلکه هر فردي که مطالب يا فنون بيشتري مي دانست به مثابه معلم و کسي که مي خواست چيزي ياد بگيرد دانش آموز بود.طبيعت هم به عنوان مدرسه يا کلاس درس قلمداد مي شد. در حقيقت روش تدريس فعال به کار گرفته مي شد.بنابراين مي توان گفت که قدمت به کارگيري روش هاي تدريس فعال به قدمت آموزش و پرورش غير رسمي مي رسد.درگذشته افرادي همچون سقراط ژان ژاک روسو جان ديوبي ژان پياژه و برونر اهميت روش هاي تدريس فعال را درک نموده از آن استفاده مي نمودند. روش هاي تدريس فعال از ديدگاه اسلام در روش آموزش اسلامي تکيه بر پرورش فکري و پرهيز از تقليد و تکرار مطالب بدون درک صحيح آنها مطرح مي باشد.چنانکه علي(ع)مي فرمايد ارزش درک و فهم مطالب به مراتب بهتر از تکرار و خواندن است.اگر اصول دين را که از مهم ترين مسائل آموزشي دين اسلام است بررسي کنيم مي بينيم اصول دين تقليدي نيست.اين بدان معني است که هر فرد بايد مسائل ديني را هم از طريق اجتهار و هم با استقلال فکري درک کند.استار شهيد مطهري در تاکيد اسلام بر پرورش فکري و پرهيز از تکرار مطالب بدون درک صحيح آنها اشاره مي کند علم افراد ممکن است دو گونه باشد دانسته هايي که فرد حفظ کرده است علم مسموع و دانسته هايي که حاصل تجربه و تحليل فکري است علم مطبوع.افرادي هستند که به نحوي تربيت يافته اند که آن نيروي مطبوعشان به حرکت در نيامده و پرورش نيافته است.اين افراد نسبت به آموخته هاي خود حکم ضبط صوت را دارند و از تجزيه و تحليل مطالب و حل مسائل عاجزند عالمي که فقط در پاي منبر نشسته و سالها مطالبي را گوش کرده است و عالمي که خود به جستجوي اطلاعات و مطالب پرداخته و مسائل را تجزيه و تحليل کرده و ورزيده شده است.عالم واقعي همين شخص است. مرحوم علامه محمد تقي جعفري تعقل در تربيت اسلامي را فوق العاده با اهميت تلقي کرده آن را به سه ماده اساسي تحليل نموده است ماده اول تعقل که بايد تقويت شود عبارت است از تفکر هدف دار با انطباق قوانيني که صحت آنها اثبات شده است.اين ماده در قرآن مجيد با عبارات گوناگون مؤکدا مورد تذکر قرار گرفته است.با کلمه تفکر در 16آيه با کلمه عقل در 49آيه با کلمه لب به معناي عقل ناب و تعقل عميق در 16آيه با کلمه فقه در 15 آيه... ماده دوم عبارت است از موضوعات و قضايايي که بايد ذهن نونهالان و ميانسالان و حتي کهنسالان با اختلاف در کميت و کيفيت آنها بر حسب مقاطع عمر درباره آنها تعقل کند. ماده سوم تصفيه و تثبيت آن قوانيني که فعاليت عقلاني بايد بر طبق آنها به جريان بيفتد. بنابراين در اسلام روي تعقل و تفکر در امور بسيار تأکيد شده است و ساعتي تفکر بالاتر از هفتاد سال عبادت به شمار رفته است. اسلام بر پرورش فکري و فعال بودن دانش آموز در جريان يادگيري تأکيد فراوان دارد. ((...به هر حال فکر نمي کنم اين مسئله جاي ترديد داشته باشد که در آموزش و پرورش هدف بايد رشد فکري دادن به متعلم و به جامعه باشد تعليم دهنده و مربي هر که هست معلم است خطيب است واعظ است ...بايد کوشش کند که (به شخص)رشد فکري يعني قوه قدرت تجزيه و تحليل بدهد نه اينکه تمام همتش اين باشد که بياموزند ،فرا گيرند ،حفظ کنند ،در اين صورت (حاصل کار او )چيزي نخواهد شد. ضرورت به کارگيري روش هاي تدريس فعال چهار اصل پيشنهاري کميسيون بين المللي تعليم و تربيت کمينيون بين المللي آموزش و پرورش در طول زندگي به چهار ستون استوار است يادگيري براي دانستن ياگيري براي انجام دادن يادگيري براي باهم زيستن و يادگيري براي زيستن. يادگيري براي دانستن يعني ياد گرفتن روش يادگيري و استفاده از فرصتهايي که آموزش و پرورش در طول زندگي فراهم مي آورد اين فرصت ها نه يکبار بلکه بارها و بارها بايد فراهم آيد. يادگيري براي انجام دادن يعني دانش آموزان در حين تحصيل اين فرصت را به دست آورند که توانايي ها ي خود را از طريق تلاش و درگير شدن با تجربه هاي علمي و انجام دادن فعاليت هاي اجتماعي گسترش دهند. يادگيري براي با هم زيستن به دنبال تحقق هدف هايي است که انسان ها همديگر را بهتر درک کنند با تفاهم حق شناسي و همبستگي با هم زندگي کنند و در مقابله با مشکلات و بحرانها به طور دسته جمعي مشارکت همکاري و همدردي داشته و غمخوار يکديگر باشند و حرمت کرامت و عطوفت انساني را پاس دارد يادگيري براي زيستن يعني شخصيت هر فردي انچنان رشد کند که بتواند خود را هدايت کند تصميم بگيرد و داوري درست انجام دهد اين امر حاصل نمي شود مگر اينکه قواي ذهني قدرت استدلال حسن زيبايي شناسي استعدادهاي جسماني تقویت شود
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 20:30  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

بخش دوم - تغییرات ماده

مواد تغییر می کنند:
مواد مختلف یعنی عنصرها، ترکیب ها و مخلوط ها همیشه به یک صورت باقی نمی مانند و ممکن است تغییر کنند و می دانیم که همه مواد از نظر رنگ، حجم، بو، سختی و نرمی با هم متفاوتند و علی رغم این تفاوت ها پاره ای از مواد به هم شبیه اند.


شباهت های مواد عبارتند از :


بخش دوم - تغییرات ماده

مواد تغییر می کنند:
مواد مختلف یعنی عنصرها، ترکیب ها و مخلوط ها همیشه به یک صورت باقی نمی مانند و ممکن است تغییر کنند و می دانیم که همه مواد از نظر رنگ، حجم، بو، سختی و نرمی با هم متفاوتند و علی رغم این تفاوت ها پاره ای از مواد به هم شبیه اند.


شباهت های مواد عبارتند از :
1- همه مواد حجم دارند.
2- همه مواد وزن دارند.
3- ماده ی تشکیل دهنده همه مواد جرم آنها را تشکیل می دهد.
4- همه مواد از مولکول تشکیل شده اند.
5- مولکول همه مواد از ذرات کوچک تری به نام اتم تشکیل شده است.


متغیر فیزیکی و تغییر شیمیایی
در بعضی تغییرات، جنس ماده عوض نمی شود، یعنی ماده به ماده دیگری تبدیل نمی گردد. به این گونه تغییرات، تغییرات فیزیکی گفته می شود. مانند تبخیر آب و ذوب شدن یخ. در گروهی دیگری از تغییرات، خاصیت های ماده به کلی تغییر می کند. یعنی یک ماده به ماده دیگری تبدیل می شود. به چنین تغییراتی تغییرات شیمیایی گفته می شود. مانند پختن غذا، زرد شدن برگ درختان.


تغییر فیزیکی (آزمایش جوشانده آب، یخ زدن آب در فریزر)
وقتی آب بخار می شود، مولکول آن تغییر نمی کنند، بلکه فاصله آنها از هم زیاد می شود و مولکول ها در هوا پراکنده می شوند تبخیر، یک تغییر فیزیکی است. اما اگر نان را روی حرارت بگیریم تا سیاه شود، دیگر نان نیست بلکه تغییر شیمیایی کرده و ماده دیگری به وجود آمده و مولکول های نان تغییر نکرده اند. آهن یک عنصر است. اگر یک وسیله آهنی را در هوای مرطوب بگذارید، دچار تغییر شیمیایی می شود زیرا در هوا، اکسیژن وجود دارد. این ماده که در اثر این تغییر شیمیایی به وجود آمده رنگ آهن نامیده می شود که به آن اکسید آهن می گویند. اکسید آهن یک ترکیب است. برای اینکه ماده ای تغییر کند مدتی زمان لازم است که گاه می توان مدت آن را پیش بینی کرد.  پرسش های بخش 2
در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1- تغییر رنگ و بوی مواد غذایی برای ما مضر است.
2- در تغییر شیمیایی مواد، جنس آن عوض می شود.
3- برای اینکه ماده ای تغییر کند باید زمانی از آن بگذرد.
4- نام علمی زنگ آهن اکسید آهن است.
5- دوره آب در طبیعت، نتیجه تغییرات فیزیکی است.
6- هر نوع سوختن مواد یک تغییر شیمیایی است.

   سؤالات تشریحی
1- مواد از چه ساخته شده اند؟ و به چه حالت هایی وجود دارند؟

از مولکول ساخته شده اند و به حالت های جامد، مایع و گاز هستند.
   2- ترکیب چیست؟

وقتی اتم های تشکیل دهنده ی ماده ای یکسان نباشد به آن ماده ترکیب می گوئیم.
   3- از مواد زیر کدام ترکیب و کدام عنصر است؟

آب: ترکیب
سنگ: ترکیب
اکسیژن: عنصر
چوب: ترکیب
نقره: عنصر
شیشه: ترکیب
   4- مواد در چه خواصی مشترک هستند؟

همه مواد وزن، حجم و جرم دارند.
   5- در چه صورت ماده تغییر فیزیکی پیدا می کند؟

در صورتی که مولکول هایش تغییر نکند و به ماده دیگری تبدیل نشود.
   6- عنصر در اثر تغییر دما تغییر فیزیکی پیدا می کند یا تغییر شیمیایی؟

تغییر فیزیکی پیدا می کند. یعنی به ماده دیگری تبدیل نمی شود فقط تغییر حالت می دهد.
   7- وقتی غذا فاسد می شود چگونه تغییری در آن ایجاد می شود؟

تغییر شیمیایی ایجاد می شود.
   8- وقتی شیر فاسد می شود و می برد چه تغییری صورت می گیرد؟

تغییر شیمیایی پیدا می کند
   9- اکسید آهن چیست؟

ترکیبی است از اکسیژن و آهن که به آن زنگ آهن هم می گوئیم و به رنگ قهوه ای است و به محکم بودن آهن نیست.
   10- فرق آهن و اکسید آهن چیست؟

آهن عنصر است و اکسید آهن ترکیب. آهن خاکستری رنگ است ولی اکسید آهن قهوه ای و محکم است.

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 19:8  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

تغییر حالات ماده

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > فیزیک هسته ‌ای > فیزیک مواد
-->(cached)

دید کلی

برای بررسی تبدیلات فاز ، باید به بررسی تعادلات فیزیکی و شیمیایی و قوانین فاز بپردازیم. تعادلات فیزیکی و شیمیایی سیستمهای ناهمگن را به وسیله قانون فاز که کاشف آن « گیبس » آمریکایی است، تحت مطالعه قرار می‌دهند. به وسیله آن می‌توان دیاگرامهایی رسم و از نظر کیفی پیش بینی کرد که تغییرات عوامل تعادل ، فشار ، درجه حرارت و غلظت ، در سیستم در حال تعادل چه تبدیلاتی بوجود می‌آورد. این قانون که بر آن محدودیتی نمی‌توان قائل شد، دامنه بسیار وسیعی دارد که امکان گنجاندن تمام مطالب آن وجود ندارد و فقط تا حدودی که بتوان با مبحث فوق آشنا شد، به آن می‌پردازیم.

فاز

کلمه فاز یک واژه یونانی و به معنی ظاهر است. یک فاز حالتی از ماده است که بطور کامل یکنواخت می‌باشد، این یکنواختی نه فقط از لحاظ ترکیب شیمیایی است، بلکه شامل حالت فیزیکی هم می‌شود. از این رو از فازهای جامد ، مایع و گاز یک ماده و از فازهای جامد مختلف آن ماده (مانند فسفر سیاه و فسفر سفید) سخن به میان می‌آوریم.

جز

منظور از جز ، گونه موجود در سیستم ، مانند حل شده و حلال در یک سیستم دوتایی می‌باشد.

تعداد فازها

تعداد فازها در سیستم را با P نشان می‌دهیم. یک گاز یا یک مخلوط گازی ، یک بلور و بالاخره دو مایع کاملا امتزاج پذیر همگی فقط یک فاز را تشکیل می‌دهند. گرچه ممکن است یخ به قطعات کوچکتری خرد شود، ولی فقط یک فاز دارد (P = 1)، محلول آب و یخ سیستم دو فازی می‌باشد (P = 2)، گرچه مشخص کردن مرز بین این فازها مشکل است. آلیاژی از دو فلز امتزاج یک سیستم دو فازی می‌باشد (P = 2)، در حالی که اگر امتزاج پذیر باشند، یک سیستم یک فازی است (P = 1). از این مثال استنباط می‌شود که قضاوت در این مورد که آیا سیستمی یک یا دو فاز دارد، همیشه آسان نیست.

تعداد اجزا

کمترین تعداد گونه‌های مستقلی که برای مشخص نمودن ترکیب تمام فازها در سیستم لازم است، را تعداد اجزا می‌نامیم و آن را با C نمایش می‌دهیم. اگر گونه‌های موجود در سیستم ترکیب نشوند، به آسانی می‌توان از این تعریف استفاده کرد. برای مثال ، آب خالص سیستم یک جزئی (C = 1) و مخلوط آب –اتانول سیستم دو جزئی (C = 2) است. اگر گونه‌ها با هم ترکیب شوند و در تعادل قرار گیرند، باید مفهوم تمام فازها در این تعریف را مدنظر داشته باشیم، بنابراین در مورد کلرید آمونیوم در تعادل با بخارش:چون هر فاز بطور رسمی ترکیب را دارد، سیستم یک جزئی است. اگر اضافی وارد سیستم کنیم، سیستم دو جز خواهد داشت، زیرا نسبت مقادیر و اختیاری می‌شود. بر عکس ، کربنات کلسیم در تعادل با بخارش یک سیستم دو جزئی است، زیرا ترکیب فاز بخار به صورت نیست.

قانون فاز

در سیستم یک جزئی (C = 1) اگر فقط یک فاز وجود داشته باشد (P = 1)، فشار و دما می‌توانند بطور مستقل تغییر کنند. اگر واریانس (F) سیستم را به صورت تعداد متغیرهای شدتی تعریف کنیم که می‌تواند به طور مستقل تغییر کند، بدون آنکه اختلالی در تعداد فازهای در حال تعادل سیستم بنماید، در این صورت است. به عبارت دیگر ، سیستم ما ، سیستم دو وردا یا دو واریانسی می‌باشد و دو درجه آزادی دارد. گیبس یکی از برازنده‌ترین محاسبات ترمودینامیکی شیمیایی قانون فاز را بدست آورد. این قانون ، رابطه کلی بین واریانس (F) و تعداد اجزا (C) و تعداد فازهای در حال تعادل (P) برای سیستمی با هر ترکیبی برقرار می‌کند:


سیستم یک جزئی

برای سیستم یک جزئی مانند آب خالص چنین داریم:اگر فقط یک فاز موجود باشد، در این صورت است، یعنی T و P می‌تواند بطور مستقل تغییر کند. به عبارت دیگر ، یک فاز تنها با یک سطح در نمودار فاز نشان داده می‌شود. اگر فقط دو فاز در حال تعادل باشد، است که در این صورت اگر دما را انتخاب کنیم، فشار به دلخواه تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر ، تعادل بین دو فاز در نمودار فاز با یک خط نماشی داده می‌شود. می‌توانیم به جای دما ، فشار را انتخاب کنیم، لیکن این کار را باید طوری انجام دهیم که دو فاز در دمای معین به تعادل برسند. بنابراین ، انجماد (یا هر تبدیل فازی) در یک فشار معین در دمای خاصی اتفاق می‌افتد.

اگر سه فاز در حال تعادل باشند، است. این حالت بی واریانس فقط می‌تواند در شرایط دما و فشار خاصی اتفاق بیافتد. بنابراین تعادل بین سه فاز با یک نقطه به نام نقطه سه گانه در نمودار فاز نشان داده می‌شود.
در سیستم یک جزئی ، چهار فاز نمی‌تواند در تعادل باشد، چون F نمی‌تواند منفی باشد.

سیستمهای دو جزئی

اگر دو جز در سیستم وجود داشته باشد، و ، فشار را جهت سهولت ثابت نگه می‌داریم (برای مثال در 1atm) تا یک درجه آزادی کنار گذاشته شود. در این صورت رابطه را برای واریانس باقیمانده می‌نویسیم. یکی از درجات آزادی باقیمانده ، دماست و دیگری ترکیب سیستم (کسر مولی یکی از اجزا) می‌باشد. بنابراین می‌توانیم تعادلات فازی سیستم را بر روی نمودار فاز دما _ ترکیب ترسیم کنیم. یک خط عمودی در چنین نمودار فازی ، سیستمی را با ترکیب یکسان و دماهای مختلف نشان می‌دهد و هم‌ترکیب نامیده می‌شود. ( این واژه ، از کلمه یونانی به معنای مقدار یکسان گرفته شده است.)

نمودارهای فاز مایع _ مایع

ابتدا سیستمهای دو تایی شامل دو مایع با امتزاج پذیری محدود را در نظر می‌گیریم. دو مایع در چنین سیستمهایی در هر دمایی به هر نسبتی حل نمی‌شود. هگزان و نیترو بنزن یک نمونه از چنین مواردی است. اگر بخواهیم نمودار دما _ ترکیب دو ماده را رسم کنیم، خواهیم دید که دما بر روی ترکیب دو فاز در حال تعادل اثر دارد. در مورد هگزان و نیترو بنزن ، افزایش دما باعث ازدیاد امتزاج پذیری می‌شود. از آنجایی که در دمای بالاتر ، غلظت حل شونده‌ها در فازهای در حال تعادل بیشتر می‌باشد (یعنی فاز غنی نسبت به B ، A بیشتری در خود دارد و فاز غنی نسبت به A ، B بیشتری دارد)، تفاوت ترکیب دو فاز کمتر است. می‌توان با تکرار این مشاهدات در دماهای مختلف و رسم منطقه دو فازی ، نمودار فاز را ترسیم کرد.

نمودارهای فاز مایع _ جامد

فازهای جامد و مایع یک سیستم را می‌توان در زیر نقطه جوش با یکدیگر نمایش داد. یک نمونه ، دو فلز است که تا نقاط ذوب خوب تقریبا امتزاح ناپذیرند (مانند آنتی‌موان و بیسموت). در رسم این نمودارها به مفاهیم مانند نقطه اتکتیک بر می‌خوریم.

سیستمهای سه جزئی

از آنجائی که برای سیستم سه جزئی ، است، واریانس می‌تواند به 4 هم برسد. با ثابت نگاه داشتن دما و فشار ، دو درجه آزادی دیگر باقی می‌ماند (کسر مولی دو جز) برای نشان دادن چگونگی تغییر تعادلهای فازی با ترکیب سیستم ، مناسب‌ترین روش ، استفاده از نمودار فاز مثلثی است. نمونه‌ای از یک سیستم سه فازی که می‌توان برای آن نمودار مثلثی رسم کرد، ترکیبی از سه مایع با امتزاج پذیری محدود آب ، اسید استیک و کلروفرم است.

مباحث مرتبط با عنوان

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 19:2  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

لایه های جو

اتمسفر زمین را بر حسب چگونگی روند دما، اختلاف چگالی، تغییرات فشار، تداخل گازها و سرانجام ویژگیهای الکتریکی به لایه‌های زیر تقسیم کرده‌اند:

۱- تروپوسفر Troposphere

۲- استراتوسفر Stratosphere

۳- مزوسفر Mesosphere

۴- یونسفر Ionosphere

۵- اگزوسفر Exosphere

۱- تروپوسفر

تروپوسفر پایین ترین لایه اتمسفر است که خود از لایه های کوچکتری تشکیل شده است.

وجه تمایز این لایه با دیگر لایه های اتمسفر، تجمع تمامی بخار آب جو زمین در آن است؛ به همین دلیل بسیاری از پدیده های جوی که با رطوبت ارتباط دارند و عاملی تعیین کننده در وضعیت هوا به شمار می آیند (از قبیل ابر، باران، برف، مه و رعد و برق) تنها در این لایه رخ می دهند.

منبع حرارتی لایه تروپوسفر انرژی تابشی سطح زمین است. از این رو با افزایش ارتفاع با کاهش دما مواجه خواهیم بود.

ضخامت تروپوسفر، از شرایط حرارتی متفاوتی که در عرضهای جغرافیایی مختلف حاکم است تبعیت می کند. این ضخامت معمولاً از ۱۷ تا ۱۸ کیلومتر در استوا به ۱۰ تا ۱۱ کیلومتر در مناطق معتدل و ۷ تا ۸ کیلومتر در قطبها تغییر می کند.

۲- استراتوسفر

لایه استراتوسفر بر روی لایه تروپوسفر قرار دارد و ضخامت متوسط آن حدود ۲۳ کیلومتر است. در ۳ کیلومتر اول استراتوسفر، دمای هوا ثابت است اما در قسمتهای بالاتر دمای هوا با ارتفاع افزایش می یابد.

در استراتوسفر به ندرت ابر تشکیل می شود و تنها در شرایط ویژه ای ممکن است ابرهای کوهستانی به نام ابرهای مرواریدی در ارتفاع ۲۱ تا ۲۹ کیلومتری از سطح زمین ظاهر شوند که علت وجود آنها حرکات موجی شکل هوا از سوی موانع می باشد.

از دیگر ویژگیهای مهم استراتوسفر وجود ازن در این لایه است که بخصوص در ارتفاع ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری سطح زمین بر اثر واکنشهای مختلف فتوشیمیایی بدست می آید. مقدار ازن در این لایه معمولاً روند فصلی دارد حداکثر آن در بهار و حداقل آن در پاییز مشاهده می شود.

۳- مزوسفر

در بالای لایه گرم ازن لایه مزوسفر قرار دارد که دما در آن متناسب با افزایش ارتفاع با آهنگ ۳/۰ سانتیگراد به ازای هر ۱۰۰ متر کاهش می یابد به طوریکه دما در مرز فوقانی آن در ارتفاع ۸۰ تا ۹۰ کیلومتری به ۸۰- درجه سانتیگراد می رسد. و نتیجه این دمای پایین انجماد بخار آب ناچیز موجود در این لایه است که باعث بوجود آمدن ابرهای شب تاب می شوند. این ابرها درتابستان و در عرضهای بالا دیده می شوند. مزوسفر سردترین لایه اتمسفر تلقی می شود.

۴ - یونوسفر

از بخش فوقانی مزوسفر تا ارتفاع تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتری اتمسفر زمین، بار الکتریکی شدیدی حاکم است که زاییده وجود یونها و الکترونهای آزاد است. در حقیقت پرتوهای پر انرژی خورشید که از فضای خارج به طبقات بالایی اتمسفر وارد می شوند باعث گسستگی پیوند یا یونیزاسیون مولکولها و اتمها می شوند. بر اثر یونیزاسیون، الکترون آزاد می شود و باقی مانده اتم به صورت یون در می آید؛ به همین علت این لایه از جو را یونوسفر نامیده اند.

شدت یونیزاسیون در تمام ارتفاعات یونسفر یکسان نیست؛ بنابراین لایه های متفاوت با تراکم الکترون و یون متفاوت با ارتفاعات مجاور خود در یونسفر وجود دارد؛

این لایه ها در ارتباطات رادیویی اهمیت بسیاری دارند. این لایه ها عبارتند از لایه های D,E,F .

۵ - اگزوسفر

شرایط موجود در یونوسفر در این لایه نیز حاکم است؛ بدین معنی که گازها در این لایه همچنان قابلیت هدایت الکتریکی خود را حفظ می کنند. سرعت ذرات در این لایه بسیار زیاد است و در مواردی به ۲/۱۱ کیلومتر در ثانیه می رسد.

اگزوسفر لایه گذار جو به فضای کیهانی به شمار می آید که بخش فوقانی آن را در ارتفاع بیش از سه هزار کیلومتری از سطح زمین برآورد کرده اند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 15:36  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

 

             نام :..................                             سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان                             شماره داوطلب (        ) 

             نام خا نوادگي  : ...............                  اداره آموزش و پرورش آران و بيدگل                                تاريخ : 16/3/1389

             نام پدر : ..................                                  آموزشگاه كليم كاشاني                                          زمان : 75دقيقه

             امتحان علوم      كلاس :اول  (       )                                                                                        نوبت دوم

                                                                                                                                        

         نمره كتبي با عدد (            ) با حروف (                             )          جمع نمره كتبي و عملي با عدد (          )

        نمره عملي با عدد (            ) با حروف (                             )          جمع نمره كتبي و عملي باحروف(                          )

                                                                                                      نام ونام خانوادگي دبير :                           امضاء

رديف

       

 گردوي دانش سخت است ومحكم                                                                             ليكن  تواني آ ن را شكستن       

بارم

1

صحيح ترين  جواب را در با علامت Х مشخص كنيد.

الف) اين جمله از كيست  ؟" ماده از كنار هم قرار گرفتن تعدادزيادي ذره ي بسيار كوچك ساخته شده است "

1 )دالتون          2) دموكريت                3) تامسون         4) نيوتن

ب)دمايي كه در آن دما ، ماده ي مايع به جامد تبديل مي شود نقطه ي ..........ناميده مي شود  .

1) نقطه ي انجماد                               2) نقطه ي ذوب

3)   نقطه ي جوش                               4) نقطه ي چگالش  

ج)در چه حالتي آب ظرف در اثر تبخير كاهش نمي يابد ؟

1) در آب نمك باشد            2) هوا خشك باشد       3) در هوا بخار آب نباشد           4)هوا از بخار آب اشباع (سير )باشد  

د) در يك دماي معين ، همواره فقط مقدار ثابتي از يك حل شونده مي تواند در حجم معيني مايع حل شود تا محلول سير شده اي بدست آيد اين خاصيّت حل شونده را ............. در آب گويند  .پ

 1)انحلال پذيري    2) قابليت حل شدن   3)غير  اشباع               4 ) الف و ب

1

2

راه جدا سازي مخلوط را بنويسيد

الف-  براده ي آهن و گوگرد (                            )                  ب-  آب و الكل (                            )  

 ج-  نمك و آب (                          )                                     د-   آب و روغن  (                           )

1

3

عنصر و تركيب را در شكلهاي زير مشخص كنيد ؟

                                                                                                                                                                

                      

                          الف)..............                                        ب)..............                           ج) .................                            د) ..............

1

4

الف)دانش آموزي در يك استكان كه تا نيمه  پر از ماسه است ، آب مي ر يزد چه روي مي دهد ؟

 ب) اين آزمايش كدام ويژگي ماده را نشان مي دهد؟ 

  الف)………………………………………………                                 ب) ……………………………………………             

5/0

5

مثالهاي زير كدام حالت ماده را نشان مي دهد ؟

الف) زنبوري كه به شيره ي گياهي چسبيده و بال مي زند. (                        )

ب) فرفره اي كه روي سطحي دوران مي زند و روي سطح سر مي خورد . (                          )

ج) پرنده اي آ زادانه در هوا پرواز مي كند .(                         )

75/0

6

الف) يك كار برد انبساط و انقباض را در زندگي روزمره را بنويسيد ؟                                                                                                                                                                                                                     

ب) چه ماده اي است كه وقتي گرم شد حجم آن كاهش مي يابد ؟( با توجه به نمو دار (ب) سوال 9 پاسخ داده شود )

الف)…………………………………………………………………………………………………………………………

ب)…………………………………………………………………………………………………………………………

 

75/0

 

 

7

الف) ناخالصي،  نقطه ي انجماد را ........................... ونقطه ي ذوب را ................................ مي برد  . ( بالا ، پايين )

ب)يك  كاربرد اثر ناخالصي بر نقطه ي ذوب ويا نقطه ي  انجماد در صنعت يا زندگي روز مره را بنويسيد ؟

ب) كار برد نقطه ي انجماد...........................................................................................................................

   كار برد نقطه ي ذوب ...............................................................................................................................

1

                                                                                                                                                                                                                                                        

8

الف ) دو تفاوت دما سنچ تب سنج ( طبي يا پزشكي ) و دماسنج معمولي را بنويسيد ؟

  ب) واحد (يكاي ) اندازه گيري  دما را بنويسيد ؟                                                        

الف )  1 -…………………………………………………………2-………………………………………………………

ب) …………………………………………………

1

9

يكي از نمودار را به دلخواه خود تفسير كنيد .                                                                                                                                                                                                                                                    نمو دار (ب)                                                                                                                                                                                                                                                    حجم سي سي

   نمودار(الف)                         اكسيژن                                                         .                                                                                                   64/1000

                                                                                                                                .                                                                                                   48/1000

                               آب                        ميزان افزايش حجم                                                      .                               32/1000

                                                                                                                                                           .                                                                                                    16/1000

                   آهن                                                                                                                                                                .                             0                                                                                                       1000

                                                                                                                                                                                     .              .                                                                                                                       90/999

ماده                                                                                                                                                                           .                                                                                                    87/999

                                                                                                                              

                                                                                دما درجه ي سانتيگراد          25        20          15           10      8      6      4    2      0  

تفسيرنمودارلف).........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

تفسيرنمودارب)..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

1

10

الف ) عوامل موثر بر سرعت تبخير را بنويسيد ؟(چهار مورد )

1- ...................................           2- ..............................          3- .............................            4-.........................

1

11

يخ خشك چيست؟ چگونه تهيه مي شود ؟

1

12

نمودار را تكميل  كنيد ؟                                                                                     مــــــاده

  فـلــــــز

                                                                                                                                   مخلـــــوط

                                                              عنصــــــر                                                                                          همگـــــن

1

13

نوع يا صورت انرژي را مشخص كنيد ؟

الف- حبّه قند (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                         )                           ب- سنگي كه از بالاي كوهي به پايين مي غلتد(                                           )

ج- وزنه اي كه تا نزديك سقف بالا برده شده است(                     ) ج- قطعه چوبي كه همراه آب رودخانه حركت مي كند  (                          )

1

14

قانون پايستگي انرژي را توضيح دهيد ؟

......................................................................................................................................................

نوع محلول را مشخص کنید ؟   ید در الکل (                               )      آب و الکل (                                      )

1

15

نوع نيروي به كار رفته را در متن هاي زير را بنويسيد ؟

الف)هواپيمايي پس از تمام شدن سوخت در هوا سقوط مي كند (                                )

ب) دانش آموزي كليد آهني خود را كه در چاه افتاده بود با آهن ربا بيرون آورد .(                                     )

ج) يك قايق در روي آب شناور است .(                                        )

د)  يك كاميون در حال حركت ، هنگامي كه ترمز مي كند متوقف مي شود .(                                )  

1

16

جدول را تكميل كنيد؟

كميّت

تـــعـــــــــريـفــــــــــــــــــــــــــــ

وسيله

اندازه گيري

واحد (يكاي )

اندازه گيري

ثابت است – تغيير مي كند

جرم

 

ترازوي دو كفه

 

 

 

وزن

نيروي جاذبه اي است كه از طرف زمين بر جرم جسم وارد مي شود

 

نيوتن

متغير است

1

                           " موفقيت شما در گرو تلاش شما  و آرزوي قلبي ماست "           طراح : اكبري                                                

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 15:24  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

 

             نام :..................                             سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان                             شماره داوطلب (        ) 

             نام خا نوادگي  : ...............                  اداره آموزش و پرورش آران و بيدگل                                تاريخ : 16/3/1389

             نام پدر : ..................                                  آموزشگاه كليم كاشاني                                          زمان : 75دقيقه

             امتحان علوم      كلاس :اول  (       )                                                                                        نوبت دوم

                                                                                                                                        

         نمره كتبي با عدد (            ) با حروف (                             )          جمع نمره كتبي و عملي با عدد (          )

        نمره عملي با عدد (            ) با حروف (                             )          جمع نمره كتبي و عملي باحروف(                          )

                                                                                                      نام ونام خانوادگي دبير :                           امضاء

رديف

        شکست چیزی نیست بجز دست کشیدن از تلاش

 

 گردوي دانش سخت است ومحكم                                                                             ليكن  تواني آ ن را شكستن       

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) اولین ماده غذایی که در برگ ساخته می شود ................. نام دارد.

ب) به اجتماع میکروب را ................ گویند.

ج) به مجموعه تغییراتی که جانوران از حالت تخم تا تبدیل شدن به جانور بالغ طی می کند ................ گفته می شود

د) به مواد ریز و درشتی که رود با خود حمل می کند را .............. گویند.

 

1

2

 جدول زیر را با کلمات ( کم – متوسط – زیاد ) کامل کنید.

 

حالت ماده

جنبش ذرات

ربایش ذرات

جامد

کم

 

مایع

 

 

گاز

 

کم

1

3

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) چه گازی بیشترین درصد هوای خشک را تشکیل می دهد؟

ب) بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارد؟

ج) نوزاد قورباغه با چه تنفس می کند؟

د) کدام گروه ازباکتریها برای کارهای کشاورزی مناسب هستند؟

 

1

4

الف)دانش آموزي در يك استكان كه تا نيمه  پر از ماسه است ، آب مي ر يزد چه روي مي دهد ؟

 ب) اين آزمايش كدام ويژگي ماده را نشان مي دهد؟ 

  الف)………………………………………………                           

     ب) ……………………………………………                 

5/0

5

 کلمات زیر را تعریف کنید؟

الف) تصعید :

 

ب) آلودگی:

 

ج) هاگ :

 

د) ویروس :

 

1

6

 دو وظیفه اصلی ریشه را بنویسید

 

5/0

 

 

7

 جدول زیر را کامل کنید.

نوع محلول

مثال

حل شونده

حلال

 

نفت در بنزین

نفت

 

گاز در مایع

 

 

آب

1

           

8

 ستون (الف) را به ستون (ب) مربوط به آن وصل کنید.

 (ب)                                                                                      (الف)

انرژی الکتریکی به مکانیکی                                              باطری خورشیدی

انرژی نورانی به الکتریکی                                                موتور اتومبیل

انرژی شیمیایی به مکانیکی                                                پنکه

 

75/

9

 گاهی در اماکن پر جمعیت به بیماری میکروبی مبتلا می شویم ، به نظر شما علت چیست؟

 

1

10

اتومبیلی مسافت 240  کیلومتری را در مدت زمان 4  ساعت طی می کند. سرعت این اتومبیل چندکیلومتر در ساعت است؟

        ( نوشتن فرمول الزامی است)

 

 

1

11

 هریک از جانداران زیر به کدام گروه از بی مهره ها تعلق دارند؟

  الف) توتیا (                   )   -    ب) شقایق دریایی (                     )  - ج) عنکبوت (                      )

 

75/

12

 اهمیت گل برای گیاه مربوط به کدام یک از فعالیت های حیاتی است؟

الف) غذای سالم                        ب) رشد                       ج) تنفس                د) تولید مثل

 

5/

13

 آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد  گازها نیز بر اثر گرما منبسط می شوند؟

 فلش های  1   و  2   به ترتیب درشکل مقابل چه نیروهایی را نشان می دهند؟

 

 

 

1

14

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.                                                       صحیح                  غلط

الف) سرد کردن آب تا دمای زیر 4 درجه سانتیگراد باعث انبساط آن می شود.                         

ب) موادی مانند قلع و سرب ، ذوب خمیری می شوند.                                                     

ج) مولکول شکر ترکیبی از اتم های کربن و اکسیژن و هیدروژن است.                                 

د) برای اندازه گیری وزن اجسام از ترازوی دو کفه ایی استفاده می شود.  

 

1

15

 موج چگونه باعث تخریب ساحل می شود؟ توضیح دهید.

5/

16

 رامین در یک طبقه بندی کرم خاکی ومار آبی را دریک گروه قرار داده است. آیا بنظر شما این

       طبقه بندی درست ؟ چرا؟

 

1

17

علی توپی را از نقطه A در سراشیبی رها می کند. توپ موقعیتهای 1 و 2 و3 و4 را می گیرد  در نقطه 3متوقف می شود.

 الف) این توپ در کدام نقطه حداکثر مقدار پتانسیل را دارد؟                                                        (1)

                                                                                                              (2)                        

ب) این توپ در کدام نقطه حداقل مقدار پتانسیل را دارد؟                                                              (4) 

 


ج) پس از مدتی این توپ می ایستد و علی فکر می کند

    انرژی توپ ازبین رفته است. نظر شما چیست؟

                                                                                                                        (3)   

1

18

 در شکل زیر با ذکر دلیل  برگ تک لپه و دو لپه را مشخص کنید ؟

 

 

 

 

 

5/

                           " موفقيت شما در گرو تلاش شما  و آرزوي قلبي ماست "           طراح : اكبري                                                 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 15:18  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

 

             نام :..................                             سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان                             شماره داوطلب (        ) 

             نام خا نوادگي  : ...............                  اداره آموزش و پرورش آران و بيدگل                                تاريخ : 16/3/1389

             نام پدر : ..................                                  آموزشگاه كليم كاشاني                                          زمان : 75دقيقه

             امتحان علوم      كلاس :اول  (       )                                                                                        نوبت دوم

                                                                                                                                        

         نمره كتبي با عدد (            ) با حروف (                             )          جمع نمره كتبي و عملي با عدد (          )

        نمره عملي با عدد (            ) با حروف (                             )          جمع نمره كتبي و عملي باحروف(                          )

                                                                                                      نام ونام خانوادگي دبير :                           امضاء

رديف

        شکست چیزی نیست بجز دست کشیدن از تلاش

 

 گردوي دانش سخت است ومحكم                                                                             ليكن  تواني آ ن را شكستن       

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) اولین ماده غذایی که در برگ ساخته می شود ................. نام دارد.

ب) به اجتماع میکروب را ................ گویند.

ج) به مجموعه تغییراتی که جانوران از حالت تخم تا تبدیل شدن به جانور بالغ طی می کند ................ گفته می شود

د) به مواد ریز و درشتی که رود با خود حمل می کند را .............. گویند.

 

1

2

 جدول زیر را با کلمات ( کم – متوسط – زیاد ) کامل کنید.

 

حالت ماده

جنبش ذرات

ربایش ذرات

جامد

کم

 

مایع

 

 

گاز

 

کم

1

3

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) چه گازی بیشترین درصد هوای خشک را تشکیل می دهد؟

ب) بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارد؟

ج) نوزاد قورباغه با چه تنفس می کند؟

د) کدام گروه ازباکتریها برای کارهای کشاورزی مناسب هستند؟

 

1

4

الف)دانش آموزي در يك استكان كه تا نيمه  پر از ماسه است ، آب مي ر يزد چه روي مي دهد ؟

 ب) اين آزمايش كدام ويژگي ماده را نشان مي دهد؟ 

  الف)………………………………………………                           

     ب) ……………………………………………                 

5/0

5

 کلمات زیر را تعریف کنید؟

الف) تصعید :

 

ب) آلودگی:

 

ج) هاگ :

 

د) ویروس :

 

1

6

 دو وظیفه اصلی ریشه را بنویسید

 

5/0

 

 

7

 جدول زیر را کامل کنید.

نوع محلول

مثال

حل شونده

حلال

 

نفت در بنزین

نفت

 

گاز در مایع

 

 

آب

1

           

8

 ستون (الف) را به ستون (ب) مربوط به آن وصل کنید.

 (ب)                                                                                      (الف)

انرژی الکتریکی به مکانیکی                                              باطری خورشیدی

انرژی نورانی به الکتریکی                                                موتور اتومبیل

انرژی شیمیایی به مکانیکی                                                پنکه

 

75/

9

 گاهی در اماکن پر جمعیت به بیماری میکروبی مبتلا می شویم ، به نظر شما علت چیست؟

 

1

10

اتومبیلی مسافت 240  کیلومتری را در مدت زمان 4  ساعت طی می کند. سرعت این اتومبیل چندکیلومتر در ساعت است؟

        ( نوشتن فرمول الزامی است)

 

 

1

11

 هریک از جانداران زیر به کدام گروه از بی مهره ها تعلق دارند؟

  الف) توتیا (                   )   -    ب) شقایق دریایی (                     )  - ج) عنکبوت (                      )

 

75/

12

 اهمیت گل برای گیاه مربوط به کدام یک از فعالیت های حیاتی است؟

الف) غذای سالم                        ب) رشد                       ج) تنفس                د) تولید مثل

 

5/

13

 آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد  گازها نیز بر اثر گرما منبسط می شوند؟

 فلش های  1   و  2   به ترتیب درشکل مقابل چه نیروهایی را نشان می دهند؟

 

 

 

1

14

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.                                                       صحیح                  غلط

الف) سرد کردن آب تا دمای زیر 4 درجه سانتیگراد باعث انبساط آن می شود.                         

ب) موادی مانند قلع و سرب ، ذوب خمیری می شوند.                                                     

ج) مولکول شکر ترکیبی از اتم های کربن و اکسیژن و هیدروژن است.                                 

د) برای اندازه گیری وزن اجسام از ترازوی دو کفه ایی استفاده می شود.  

 

1

15

 موج چگونه باعث تخریب ساحل می شود؟ توضیح دهید.

5/

16

 رامین در یک طبقه بندی کرم خاکی ومار آبی را دریک گروه قرار داده است. آیا بنظر شما این

       طبقه بندی درست ؟ چرا؟

 

1

17

علی توپی را از نقطه A در سراشیبی رها می کند. توپ موقعیتهای 1 و 2 و3 و4 را می گیرد  در نقطه 3متوقف می شود.

 الف) این توپ در کدام نقطه حداکثر مقدار پتانسیل را دارد؟                                                        (1)

                                                                                                              (2)                        

ب) این توپ در کدام نقطه حداقل مقدار پتانسیل را دارد؟                                                              (4) 

 


ج) پس از مدتی این توپ می ایستد و علی فکر می کند

    انرژی توپ ازبین رفته است. نظر شما چیست؟

                                                                                                                        (3)   

1

18

 در شکل زیر با ذکر دلیل  برگ تک لپه و دو لپه را مشخص کنید ؟

 

 

 

 

 

5/

                           " موفقيت شما در گرو تلاش شما  و آرزوي قلبي ماست "           طراح : اكبري                                                 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 15:18  توسط حسین اکبری دبیر علوم تجربی آران و بید گل  | 

مطالب قدیمی‌تر